ReadyPlanet.com
dot
ขายเครื่องดมยาสลบมือสอง

       

Used and Refurbished Anestheasia Machine

  • เครื่องดมยาสลบทุกตัวผ่านการปรับสภาพ ทั้งระบบภายในเครื่อง ระบบควบคุมการจ่ายแก๊ส การจ่ายน้ำยา และสภาพภายนอก
  • ผ่านการสอบเทียบค่า และตรวจเช็คระบบการรั่วไหลใหม่หมดเรียบร้อย
  • การทำงานเหมือนเครื่องใหม่ 100% รวมถึงสภาพภายนอกเครื่อง
  • มีทีมช่างคอยดูแล Support และ Onsite Service  ตลอด 24 ชม.และตลอดอายุการใช้งาน
  • ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ผ่านการ Refurbished แล้วจากเรา
  • รวมถึงบริการหลังการขายและทีมช่าง Service

 

 

 TEL: 098-6329351  Line ID: 0813451047

 

 

 

#ขายเครื่องดมยาสลบ #เครื่องดมยาสลบมือสอง #เครื่องดมยาสลบ #ขายเครื่องดมยาสลบมือสอง #เครื่องดมยาสลบมือสองราคา #เครื่องดมยาสลบราคา #เครื่องดมยาสลบราคาถูก #เครื่องดมยามือสอง #เครื่องดมยาสลบพร้อมส่ง #ขายเครื่องดมยาสลบมือสองพร้อมติดตั้ง #เครื่องดมยาสลบราคาถูกรับประกัน1ปี

 เครื่องดมยาสลบ Drager fabius GSarticle
เครื่องดมยาสลบ Spacelabs Healthcare BleaseSiriusarticle
เครื่องดมยาสลบ Datex Ohmeda Aisys article
เครื่องดมยาสลบ Ohmeda Aespire article
เครื่องดมยาสลบ Datex Ohmeda Siestaarticle
เครื่องดมยาสลบ Drager Julian article
เครื่องดมยาสลบ Drager Narkomed 2Carticle
เครื่อง ดมยาสลบ Drager Narkomed 2Bเครื่องดมยาสลบ Drager Narkomed 2Barticle
เครื่องดมยาสลบ Drager Remus A
เครื่องดมยาสลบ Drager Fabiusarticle
เครื่องดมยาสลบ Ohmeda excel 210se Ven 7900article
เครื่องดมยาสลบ Ohmeda Excel 210se Ven7800article
เครื่องดมยาสลบ Ohmeda Excel 210se Ven7000article
เครื่องดมยาสลบ Ulco Anestheasia Machinearticle
เครื่องดมยาสลบ Maquet Flow-i C20article
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]
เบอร์โทร :  098-6329351
อีเมล : thaimedicaltrading@gmail.com.
เว็บไซต์ :www.thaimedicaltrading.co.th