dot
ขายเครื่อง Ultrasound มือสอง

 

Used And Refurbished Ultrasound Machine  (1Year Warranty)

- เครื่อง Ultrasound ทุกตัวผ่านการปรับสภาพ ทั้งระบบ ภายในเครื่อง และสภาพภายนอก

- ผ่านการ ตรวจเช็คระบบ  ใหม่หมดเรียบร้อย

- การทำงานเหมือนเครื่องใหม่ 100% รวมถึง สภาพภายนอกเครื่อง

มีทีมช่างค่อย ดูแล Support และ Onsite Service  ตลอด 24 ชม. และตลอดอายุการใช้งาน

ลูกค้า สามารถมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ผ่านการ Refurbished แล้วจากเรา รวมถึง บริการหลังการขาย และทีมช่าง service

   TEL:081-3451047   Line id : 0813451047
ขายเครื่อง ultrasound toshiba aplio XV
ขายเครื่อง Echo ultrasound GE Vivid7 Dimension
ขายเครื่อง ULtrasound 4D GE Voluson 730 Proarticle
ขายเครื่อง ULtrasound 4D GE Voluson 730 Expertarticle
ขายเครื่อง Ultrasound Color Dropler 4D Philips HD9article
ขายเครื่อง Ultrasound Echo Ge Vivid i มือสองarticle
ขายเครื่อง Ultrasound Color Droppler Aloka SSD 4000article
ขายเครื่อง Ultrasound Echo GE Vivid 7 มือสองarticle
ขายเครื่อง Ultrasound Echo Philips Sonos 7500 Live 3Darticle
ขายเครื่อง Ultrasound Aloka SSD 5000
Toshiba SSA 340 Aขายเครื่อง UltrasoundToshiba SSA 340A eccoceearticle
ขายเครื่อง Ultrasound Toshiba Just Vision 400
ขายเครื่อง Ultrasound Philips HDI 5000 Sono CT
ขายเครื่อง Ultrasound Echo Philips Sonos 4500
ขายเครื่อง Ultrasound Acuson Sequoia 512article
ขายเครื่อง Ultrasound Toshiba Just Vision 200
ขายเครื่อง Ultrasound Echo Aloka SSD 5500
Aloka SSD 1000ขายเครื่อง Ultrasound Aloka SSD 1000article
Aloka SSD-1100ขายเครื่อง Ultrasound Aloka SSD -1100article
Aloka SSD-1700ขายเครื่อง Ultrasound Aloka SSD-1700article
ก่อนหน้า12ถัดไป
[Go to top]
ที่อยู่ :  เลขที่ 55/166 ตำบล :  พิมลราช อำเภอ : บางบัวทอง
จังหวัด :นนทบุรี      รหัสไปรษณีย์ : 11110
เบอร์โทร :  02-9236472     มือถือ :  081-3451047
อีเมล : infinity_bio@hotmail.com.
เว็บไซต์ :www.medical2hand.com