ReadyPlanet.com
dot
ขายเครื่อง Ultrasound มือสอง

 

Used and Refurbished Ultrasound Machine  (1Year Warranty)

 

  • เครื่อง Ultrasound ทุกตัวผ่านการปรับสภาพทั้งระบบภายในเครื่องและสภาพภายนอก
  • ผ่านการตรวจเช็คระบบใหม่หมดเรียบร้อย
  • การทำงานเหมือนเครื่องใหม่ 100% รวมถึง สภาพภายนอกเครื่อง
  • มีทีมช่างคอยดูแล Support และ Onsite Service ตลอด 24 ชม.และตลอดอายุการใช้งาน
  • ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพของสินค้าที่ผ่านการ Refurbished แล้วจากเรา
  • วมถึงบริการหลังการขายและทีมช่าง service

 

   TEL: 098-6329351  Line ID: 0813451047

 

 

#ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ #เครื่องอัลตร้าซาวด์มือสอง #เครื่องอัลตร้าซาวด์ #ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์มือสอง #เครื่องอัลตร้าซาวด์มือสองราคา #เครื่องอัลตร้าซาวด์ราคา #เครื่องอัลตร้าซาวด์ราคาถูก #เครื่องอัลตร้าซาวด์พร้อมส่ง #ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์มือสองพร้อมติดตั้ง #เครื่องอัลตร้าซาวด์ราคาถูกรับประกัน1ปี #เครื่องultrasoundมือสอง #ขายเครื่องultrasound #ultrasoundมือสอง #ultrasoundมือสองราคา 

 
ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ GE Volsuson S6article
ขายเครื่อง Ultrasound GE Logiq 200article
ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ Philips HD15article
ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ B&K Medical 2002 Pantherarticle
ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ MEDISON ACCUVIX V20article
ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ Samsung UGEO HM70Aarticle
ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ Samsung RS80A article
ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ GE Voluson E8 มือสองarticle
ขายเครื่อง Ultrasound Philips Envisor C article
ขายเครื่อง Ultrasound Philips HD3article
ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ Philips IU22article
ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ Philips IE33article
ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ Philips CX50article
ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ Toshiba Xario XGarticle
ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ GE Voluson Earticle
ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ GE Voluson E6article
ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ GE Vivid Qarticle
ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ GE Vivid S6article
ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ GE Logiq S6article
ขายเครื่องอัลตร้าซาวด์ GE Vivid S5article
ก่อนหน้า123ถัดไป
[Go to top]
เบอร์โทร :  098-6329351
อีเมล : thaimedicaltrading@gmail.com.
เว็บไซต์ :www.thaimedicaltrading.co.th